Welkom aan alle kleuters van K2.
We hebben onze klas verkend en het speelgoed en kalenders leren gebruiken.
We leren ook dat in elke hoek of aan elke tafel een beperkt aantal kinderen kunnen spelen of werken. Hier al enkele foto's