Thema Lente en Pasen

 Thema lente en Pasen

Zonnebloemen: rollen van propjes 


zaaien en planten
fijne motoriek: overtrekken van stippellijnen 

zaaien: in de juiste volgorde kleven


paasmandje knutselen

Spelen in de klas